Thành lập năm 2020, BOWW là thương hiệu thời trang trực tuyến/online tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chúng tôi không tạo ra xu hướng mới, thời trang với chúng tôi không nhất định phải là thức quà theo mùa. 
Art Direction: Chochoi Creative
Graphic design: Khang - Việt
Client: Brandboww
Location: Saigon - Vietnam


Other Project